Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Гладій Василь Іванович
2012, Щорічна
Посада
Депутат 7-го скликання
2012, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2012
Посада
Депутат 7-го скликання
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Гладій Василь Іванович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 7-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
Гладій Ольга Василівна
Донька
Гладiй Тетяна Василівна
Донька
Гладiй Софiя Василівна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
203 357,00
46 792,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
201 989,00
46 792,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
914,00
  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
454,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
12900.0
24. Житлові будинки
212.9
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
12900.0
29. Земельні ділянки
1000.0
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz E320 3199 куб. см, 145 кВт
2001
40. Автомобілі легкові
Honda CR-V 2354 куб. см, 166 кВт
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн
грн
46. вкладених у звітному році
грн
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн
грн
50. внесених у звітному році
грн
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
2 820,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Gladii Vasil Ivanovich, Гладий Василь Иванович, Glady Vasil' Ivanovich, Gladii Vasyl Ivanovych, Hladii Vasyl Ivanovych, Gladij Vasilij Ivanovich, Gladii Vasil' Ivanovich, Hladij Vasyl' Ivanovych, Glady Vasily Ivanovich, Гладий Василий Иванович, Hladij Vasylʹ Ivanovyč, Hladiĭ Vasȳl Ivanovȳch, Hladiy Vasyl Ivanovytch, Hladii Vasyl' Ivanovych, Gladi Vasili Ivanovich, Гладій Василь Іванович, Gladiy Vasil' Ivanovich, Gladij Vasil' Ivanovič, Gladii Vasyl' Ivanovych, Gladii Vasilii Ivanovich, Gladij Vasil' Ivanovich, Gladiy Vasiliy Ivanovich, Hladij Wasyl Iwanowytsch, Gladìj Vasil′ Ìvanovič, Gladi Vasil' Ivanovich, Hladiy Vasyl' Ivanovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Гладій Василь Іванович»

2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
Перший заступник голови
Подана
30 березня 2021 р. 15:06
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Перший заступник голови
Подана
28 травня 2019 р. 17:42
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Перший заступник голови
Подана
28 травня 2019 р. 17:46
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Перший заступник голови
Подана
29 березня 2019 р. 16:00
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Перший заступник голови
Подана
23 березня 2018 р. 14:12
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Перший заступник голови
Подана
28 травня 2019 р. 17:51
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Перший заступник голови
Подана
29 травня 2020 р. 12:34
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Перший заступник голови
Подана
29 березня 2017 р. 18:57
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
Перший заступник голови
Подана
16 липня 2019 р. 13:33
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Перший заступник голови
Подана
28 жовтня 2016 р. 05:15
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Перший заступник голови
Подана
04 листопада 2016 р. 03:52
2011, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2011
Посада
Депутат 7-го скликання

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Заступник директора
Подана
29 березня 2017 р. 18:53
2017, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2017
Посада
Заступник директора
Подана
29 вересня 2017 р. 14:30
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Заступник директора
Подана
04 листопада 2016 р. 03:56
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Заступник директора
Подана
28 жовтня 2016 р. 05:38
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Заступник директора
Подана
14 квітня 2017 р. 12:43
2017, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2017
Посада
Заступник директора
Подана
23 березня 2018 р. 14:00