Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Сергієнко Леонід Григорович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 7-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
Сергієнко Т.В.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
27 855 631,00
25 280 514,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
332 671,00
152 991,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
16 886 906,00
16 467 213,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
86 633,00
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
564 695,00
723 378,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
14 000,00
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
10 057 359,00
7 767 801,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
42 498,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
485.0
24 168,00
23. Земельні ділянки
660.0
32 889,00
23. Земельні ділянки
1000.0
75,00
23. Земельні ділянки
1200.0
23. Земельні ділянки
1563.0
96,00
23. Земельні ділянки
33157.0
532 220,00
24. Житлові будинки
1717.9
25. Квартири
146.1
26. Садовий (дачний) будинок
191.9
26. Садовий (дачний) будинок
393.0
26. Садовий (дачний) будинок
945.8
26. Садовий (дачний) будинок
1115.9
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
334.6
28. Інше нерухоме майно
378.4
28. Інше нерухоме майно
658.1
28. Інше нерухоме майно
3762.3
28. Інше нерухоме майно
6692.2
28. Інше нерухоме майно
6960.1
6 983 292,00
28. Інше нерухоме майно
11825.6
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
368.0
29. Земельні ділянки
552.0
29. Земельні ділянки
854.0
29. Земельні ділянки
1539.0
29. Земельні ділянки
7031.0
29. Земельні ділянки
15243.0
30. Житлові будинки
32.6
30. Житлові будинки
79.1
30. Житлові будинки
853.3
30. Житлові будинки
1717.9
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
215.9
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
143.0
34. Інше нерухоме майно
4872.5
34. Інше нерухоме майно
8865.0

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz S65 6500 см3, 463 кВт
2004
35. Автомобілі легкові
Lexus LX 570 5663 см3, 270 кВт
2011
880 000,00
35. Автомобілі легкові
Toyota Tundra пікап-В 5700 см3, 284 кВт
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
Катер прогулянковий Nautique Super Air Nautique 640 см, 300 кВт
2008
38. Повітряні судна
Eurcopter MBB-BK 117-C-1 державний і реєстраційний номер UR-PTV, заводський номер 7541, 2 двигуни - 550 кВт, 1310 см
2002
4 260 664,00
39. Інші засоби
Nautique Super Air Nautique AE 3464 XP, причіп, 480 см
2008
39. Інші засоби
Tezb 4000 (AE 7947 XK) причіп, 710 см.
2004
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Lexus LX 570 5663 см3, 27
кВт,
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz ML63 6208 см3, 375 кВт
2008
40. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser 3400 см3, 130 кВт
1997
40. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser 3956 см3, 183.1 кВт
2004
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби
GMC пасажирський В, 5600 см3, 526 см., 129 кВт.
1997
44. Інші засоби
Mercedes-Benz 312D 2870 см3, 89,7 кВт
2000
44. Інші засоби
Neoplan N 116 H автобус D, 11967 см3, 420 к.с., 1200 см, 308 кВт
2001
44. Інші засоби
Neoplan N 116 H автобус D, 11967 см3, 420 к.с., 1200 см, 308 кВт
2001

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн 1 778 124,00
грн
46. вкладених у звітному році
грн 1 778 124,00
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн 1 840 420,00
грн
50. внесених у звітному році
грн
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн 61 523,00
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн 223 650,00
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
20 310,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
2 065 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
343 074,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
212 394,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
1 562 000,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
2 164 716,00
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
715 512,00

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Sergienko Leonid Grigor'yevich, Sergijenko Leonid Grigorovič, Sergiienko Leonid Grygorovych, Sergienko Leonid Grigorevich, Serhiienko Leonid Hryhorovytch, Sergiienco Leonid Grygorovych, Serhijenko Leonid Hryhorowytsch, Serhiienko Leonid Hryhorovych, Sergijenko Leonid Grigorovich, Serhiyenko Leonid Hrȳhorovȳch, Serhijenko Leonid Hryhorovyč, Serhiyenko Leonid Hryhorovych, Sergienko Leonid Grigor'evich, Sergìênko Leonìd Grigorovič, Сергієнко Леонід Григорович, Сергиенко Леонид Григорьевич

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Сергієнко Леонід Григорович»

Чат боти декларацій