Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Бондарєв Костянтин Анатолійович
2011, Щорічна
Посада
Депутат 7-го скликання
2011, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2011
Посада
Депутат 7-го скликання
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Бондарєв Костянтин Анатолійович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 7-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Донька
Бондарєва А.К
Донька
Бондарєва М.К
Дружина
Шейніч Т.В

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
857 821,00
1 412 655,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
177 946,00
11 930,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
639 925,00
845 630,00
10. матеріальна допомога
34 850,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
282 878,00
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
5 100,00
23 843,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
24 000,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
224 374,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
12.4
28. Інше нерухоме майно
20.0
28. Інше нерухоме майно
199.8
28. Інше нерухоме майно
1030.23
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
2000.0
29. Земельні ділянки
108374.0
29. Земельні ділянки
181601.0
29. Земельні ділянки
240000.0
30. Житлові будинки
31. Квартири
67.9
31. Квартири
67.9
31. Квартири
217.9
31. Квартири
393.8
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
14.8
33. Гаражі
14.8
34. Інше нерухоме майно
102.6
34. Інше нерухоме майно
315.4
34. Інше нерухоме майно
358.9

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Jaguar 4200 см3
2006
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz 5439 см3
2009
35. Автомобілі легкові
УАЗ 31519 1750 см3
2004
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
Гідроцикл прогулянковий BRP 190 квт
2008
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Мотоцикл Yamaha YZ1600 599 см3
2004
39. Інші засоби
Причіп легковий ПВ 01 П24
2005
39. Інші засоби
Причіп ПГМФ
2003
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Bentley Continental 5998 см3
2007
40. Автомобілі легкові
BMW X5 4800 см
2008
40. Автомобілі легкові
Porsche Cayenne Turbo 4511 см3
2004
40. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser Prado 3956 см3
2008
40. Автомобілі легкові
Volkswagen Golf 1595 см3
2006
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
Судно прогулянкове Sea Ray 470 квт, довжина 8.99 м
2004
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн 3 565 938,00
грн
46. вкладених у звітному році
грн
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн
грн
50. внесених у звітному році
грн
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн 4 594 503,00
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн 15 750 274,00
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
91 774,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
83 280,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Bondarev Konstantin Anatolevich, Bondarêv Kostântin Anatolìjovič, Bondarjew Kostjantyn Anatolijowytsch, Bondarev Konstantin Anatolievich, Bondariev Kostiantyn Anatoliiovych, Bondariev Costiantyn Anatoliiovych, Bondariev Kostiantyn Anatoliyovytch, Bondarev Konstantin Anatol'evich, Bondarjev Kostjantyn Anatolijovyč, Bondaryev Kostyantȳn Anatoliĭovȳch, Bondarev Konstantin Anatol'yevich, Бондарев Константин Анатолиевич, Bondaryev Kostjantyn Anatolijovych, Бондарєв Костянтин Анатолійович, Bondarjev Kostjantin Anatolijovič, Bondarjev Kostjantin Anatolijovich, Bondaryev Kostyantyn Anatoliyovych, Бондарев Константин Анатольевич

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Бондарєв Костянтин Анатолійович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Народний депутат України
Подана
02 жовтня 2019 р. 14:35
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
народний депутат України
Подана
06 червня 2020 р. 22:01
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Народний депутат України
Подана
31 березня 2020 р. 15:32
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
народний депутат України
Подана
30 травня 2020 р. 20:12
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Народний депутат України
Подана
18 березня 2020 р. 11:41
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
народний депутат України
Подана
22 липня 2019 р. 15:06
2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
народний депутат України
Подана
31 березня 2021 р. 12:08
2020, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2020, Уточнена
Посада
народний депутат України
Подана
07 квітня 2021 р. 20:16
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Депутат 7-го скликання