Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Андрієвський Дмитро Йосипович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 7-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Донька
Андрієвська А.Д.
Донька
Андрієвська Ю.Д.
Дружина
Андрієвська А.А.
Син
Андрієвський М.Д.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
965 137,00
12 148,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
85 137,00
12 148,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
880 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1200.0
23. Земельні ділянки
3000.0
23. Земельні ділянки
3200.0
23. Земельні ділянки
6180.0
23. Земельні ділянки
8061.4
23. Земельні ділянки
12000.0
23. Земельні ділянки
208091.0
24. Житлові будинки
360.0
25. Квартири
90.48
26. Садовий (дачний) будинок
56.8
26. Садовий (дачний) будинок
60.9
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Bentley Continental 5998 см3
2007
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz GL550 5400 см3
2001
35. Автомобілі легкові
Toyota Camry 3500 см3
2007
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
Моторний човен УКА 5272К 803 см3
2004
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz C380 2996 см3
2008
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz SL550 5401 см3
2008
40. Автомобілі легкові
Peugeot 307 XS20E 1997 см3
2005
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн
грн
46. вкладених у звітному році
грн
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн 4 045,00
грн
48. придбаних у звітному році
грн 765,00
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн 113 323,00
грн
50. внесених у звітному році
грн 5 000,00
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
268 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Andrievski Dmitri Iosifovich, Андриевский Дмитрий Иосифович, Andrijevs'kij Dmitro Josipovich, Andrijevs'kij Dmitro Josipovič, Andriievs'cyi Dmytro Yosypovych, Andriievskyi Dmytro Iosypovych, Andriievskyi Dmitry Yosypovych, Andriyevskȳĭ Dmȳtro Ĭosȳpovȳch, Andriievs'kyi Dmytro Yosypovych, Andrievsky Dmitry Iosifovich, Андрієвський Дмитро Йосипович, Andrievskij Dmitrij Iosifovich, Andriievskyi Dmytro Yosypovych, Andrievskii Dmitry Iosifovich, Andriyevs'kyj Dmytro Josypovych, Andrievskii Dimitry Iosifovich, Andrìêvs′kij Dmitro Josipovič, Andriievsky Dmytro Yosypovych, Andrijewskyj Dmytro Josypowytsch, Andrievskii Dmitrii Iosifovich, Andriievski Dmytro Yosypovych, Andrijevsʹkyj Dmytro Josypovyč, Andriievskyy Dmytro Yosypovytch, Andriievskyi Dimitry Yosypovych, Andriyevs'kyy Dmytro Yosypovych, Andrievskiy Dmitriy Iosifovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Андрієвський Дмитро Йосипович»

Андрієвський Дмитро Йосипович

Also available in English

Андрієвський Дмитро Йосипович

Also available in English

Андрієвський Дмитро Йосипович

Also available in English

Андрієвський Дмитро Йосипович

Also available in English

Андрієвський Дмитро Йосипович

Also available in English

Андрієвський Дмитро Йосипович

Also available in English

Андрієвський Дмитро Йосипович

Also available in English

Андрієвський Дмитро Йосипович

Also available in English
Чат боти декларацій