Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Семенуха Роман Сергійович
2014, Щорічна
Посада
Депутат 8-го скликання
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
Депутат 8-го скликання
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Семенуха Роман Сергійович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 8-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Донька
Семенуха М.Р.
Дружина
Семенуха В.В.
Донька
Семенуха К.Р.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
553 628,00
113 464,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
40 128,00
29 590,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
290 000,00
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
11 874,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
223 500,00
72 000,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
36.2
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
260.1
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
39.2
31. Квартири
35.8
31. Квартири
157.9
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
19.5
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Audi Q5 об'єм двигуна 2995 куб.см
2013
40. Автомобілі легкові
Daewoo Lanos об'єм двигуна 1500 куб.см
2003
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн
грн
46. вкладених у звітному році
грн
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн 500,00
грн
50. внесених у звітному році
грн
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Semenuha Roman Sergijovič, Semenukha Roman Sergijovich, Семенуха Роман Сергеевич, Semenucha Roman Serhijowytsch, Semenukha Roman Serhiiovych, Semenuha Roman Sergeevich, Semenukha Roman Serhiĭovȳch, Semenuxa Roman Serhijovyč, Semenukha Roman Serhijovych, Semenukha Roman Serhiyovych, Semenuha Roman Sergìjovič, Semenukha Roman Sergiiovych, Semenoukha Roman Serhiyovytch, Семенуха Роман Сергійович, Semenukha Roman Sergeevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Семенуха Роман Сергійович»

2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку
Подана
26 березня 2019 р. 12:20
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку
Подана
29 серпня 2019 р. 18:06
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
Народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку
Подана
14 березня 2020 р. 13:33
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку
Подана
30 березня 2017 р. 20:35
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку
Подана
30 травня 2019 р. 15:45
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку
Подана
29 серпня 2019 р. 18:56
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
Голова
Подана
24 грудня 2019 р. 22:06
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Народний депутат України, Член Комітету з питань інформатизації та зв'язку
Подана
30 жовтня 2016 р. 01:30
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку
Подана
26 березня 2018 р. 12:46
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Народний депутат України, член Комітету з питань інформатизації та зв'язку
Подана
06 листопада 2016 р. 00:04
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Депутат 8-го скликання