Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Пинзеник Віктор Михайлович
2014, Щорічна
Посада
Депутат 7-го скликання
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
Депутат 7-го скликання
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Пинзеник Віктор Михайлович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 7-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Син
Пинзеник В.В.
Син
Пинзеник В.В.
Дружина
Пинзеник М.Р.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
893 920,88
1 069 570,12
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
181 144,70
167 065,38
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
24 107,12
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
614 141,06
895 098,89
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
74 528,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
7 405,85
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
78.2
25. Квартири
142.3
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
3690.0
30. Житлові будинки
674.4
31. Квартири
183.1
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
35.2
34. Інше нерухоме майно
14.0

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Acura MDX 3664 куб. см
2007
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Honda CRV 2400 куб. см
2008
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz ML-class 2143 куб. см
2013
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн 4 378 405,76
грн
46. вкладених у звітному році
грн
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн
грн
50. внесених у звітному році
грн
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн 4 690 492,03
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн 1 625 000,00
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
65 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
92 000,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Pinzenik Viktor Mihajlovič, Pynzenyk Viktor Mykhajlovych, Пинзеник Віктор Михайлович, Pynzenyk Viktor Mykhailovych, Pinzenik Viktor Mikhailovich, Pynzenyk Viktor Myxajlovyč, Pinzenik Viktor Mihailovich, Pinzenik Vìktor Mihajlovič, Pinzenik Viktor Mikhajlovich, Пинзеник Виктор Михайлович, Pynsenyk Wiktor Mychajlowytsch, Pinzenik Viktor Mihajlovich, Pynzenyk Viktor Mykhaylovych, Pynzenyc Victor Mykhailovych, Pynzenyk Viktor Mykhaylovytch, Pinzenik Viktor Mikhaylovich, Pȳnzenȳk Viktor Mȳkhaĭlovȳch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Пинзеник Віктор Михайлович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Член наглядової ради
Подана
18 жовтня 2019 р. 15:39
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
народний депутат України
Подана
07 березня 2018 р. 17:05
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
член наглядової ради АТ Магістральні газопроводи України
Подана
13 березня 2020 р. 10:07
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
народний депутат України
Подана
12 червня 2019 р. 16:32
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Подана
02 березня 2017 р. 16:07
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
народний депутат України
Подана
04 травня 2017 р. 10:30
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
народний депутат України
Подана
25 січня 2018 р. 13:10
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
народний депутат України
Подана
11 жовтня 2017 р. 10:57
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
народний депутат України
Подана
09 лютого 2018 р. 13:02
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
народний депутат України
Подана
28 жовтня 2016 р. 10:25
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
народний депутат України
Подана
11 липня 2017 р. 16:00
2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
член наглядової ради АТ Магістральні газопроводи України
Подана
11 березня 2021 р. 18:36