Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Ляшко Олег Валерійович
2014, Щорічна
Посада
Кандидат у президенти
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
Кандидат у президенти
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Ляшко Олег Валерійович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Президент Посада Кандидат у президенти

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Донька
Владислава
Дружина
Сайранен Р.О.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
1 014 285,60
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
174 285,60
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
840 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
12600.0
24. Житлові будинки
25. Квартири
367.2
25. Квартири
95.5
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
127.5
28. Інше нерухоме майно
182.8
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
20.5
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz 5,5 т. куб. см
2006
35. Автомобілі легкові
Toyota Prado 4 т. куб. см
2004
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mazda СХ-5 2,2 т. куб. см
2014
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн
грн
46. вкладених у звітному році
грн
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн 6 300,00
грн
50. внесених у звітному році
грн
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
67 000,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
60 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
28 000,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Liashko Oleh Valeriiovych, Ляшко Олег Валерійович, Ljashko Oleg Valerievich, Liashko Oleg Valeriiovych, Ljaško Oleh Valerijovyč, Lâško Oleg Valerìjovič, Lyashko Oleh Valeriĭovȳch, Lyashko Oleh Valeriyovych, Liashko Oleg Valerievich, Lyashko Oleg Valer'yevich, Lyashko Oleg Valerievich, Liashko Oleg Valer'yevich, Ljashko Oleh Valerijovych, Ljashko Oleg Valerijovich, Ляшко Олег Валериевич, Liashco Oleg Valeriiovych, Liashko Oleg Valerevich, Ljaschko Oleh Walerijowytsch, Liachko Oleh Valeriyovytch, Ляшко Олег Валерьевич, Ljaško Oleg Valerijovič, Ljashko Oleg Valer'evich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Ляшко Олег Валерійович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Місце праці
Посада
не займає
Подана
05 листопада 2019 р. 15:05
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Народний депутат України
Подана
09 жовтня 2017 р. 14:54
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
народний депутат України
Подана
18 серпня 2017 р. 16:23
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Подана
15 січня 2017 р. 15:31
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Народний депутат України
Подана
04 жовтня 2017 р. 17:45
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Голова депутатської фракції "Радикальна партія Олега Ляшка"
Подана
30 жовтня 2016 р. 13:08
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
Член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Голова Радикальної депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка
Подана
31 травня 2020 р. 14:22
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
народний депутат України
Подана
03 квітня 2017 р. 10:39
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Подана
27 лютого 2017 р. 18:12
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
народний депутат України
Подана
19 липня 2017 р. 17:00
2018, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2018, Уточнена
Посада
Член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Голова депутатської фракції "Радикальна партія Олега Ляшка"
Подана
06 квітня 2019 р. 17:24
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Народний депутат України
Подана
29 грудня 2018 р. 21:06

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
завідувач
Подана
05 березня 2019 р. 15:12
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
заступник міністра аграрної політики та продовольства україни з питань європейської інтеграції
2014
Тип/Рік
2014
Посада
прокурор відділу організації представництв управління представництва захисту інтересів громадян та держави в суді прокуратури м. києва
2014
Тип/Рік
2014
Посада
прокурор прокуратури святошинського району м. києва
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
начальник відділу режимно-секретного та документального забезпечення умвс україни на придніпровській залізниці
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
заступник міністра аграрної політики та продовольства україни з питань європейської інтеграції
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
помічник міністра юстиції україни
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Провідний спеціаліст відділу з питань соціального захистуУправління соціального, трудового та гуманітарного законодавства Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
молодший інспектор відділу охорони
Подана
08 листопада 2019 р. 09:26
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
Спеціаліст
Подана
14 жовтня 2019 р. 15:22
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
старший слідчий
Подана
14 лютого 2020 р. 12:55
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і охорони
Подана
08 жовтня 2019 р. 20:23