Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Підлісецький Лев Теофілович
2014, Щорічна
Посада
Депутат 8-го скликання
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
Депутат 8-го скликання
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Підлісецький Лев Теофілович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 8-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
Підлісецька Н.Б.
Донька
Підлісецька С.Л.
Донька
Підлісецька Б.Л.
Донька
Підлісецька М.Л.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
785 691,00
26 568,01
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
92 824,00
9 681,01
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
604 435,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
88 432,00
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
16 887,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
2000.0
24. Житлові будинки
383.3
25. Квартири
72.8
655 200,00
25. Квартири
92.1
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн 29 523,11
грн
46. вкладених у звітному році
грн 29 523,11
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн
грн
50. внесених у звітному році
грн
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн 386,62
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн 100,00
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн 875 000,00
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
13 517,35
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
66 558,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Pidlisets'kyi Lev Teofilovych, Pìdlìsec′kij Lev Teofìlovič, Pidlisecky Lev Teofilovich, Підлісецький Лев Теофілович, Pidlisec'kij Lev Teofilovič, Pidlisec'kij Lev Teofilovich, Pidlisets'kyj Lev Teofilovych, Pidlisetski Lev Teofilovych, Pidlisets'cyi Lev Teofilovych, Pidliseckii Lev Teofilovich, Pidlisetckii Lev Teofilovich, Pidlisetskȳĭ Lev Teofilovȳch, Pidlisecʹkyj Lev Teofilovyč, Pidlisecki Lev Teofilovich, Пидлисецкий Лев Теофилович, Pidlisetskiy Lev Teofilovich, Pidlisetskyi Lev Teofilovych, Pidlisetskyy Lev Teofilovytch, Pidlisetskij Lev Teofilovich, Pidlisets'kyy Lev Teofilovych, Pidlisetskii Lev Teofilovich, Pidlisezkyj Lew Teofilowytsch, Pidlisetsky Lev Teofilovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Підлісецький Лев Теофілович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
народний депутат
Подана
03 вересня 2019 р. 13:12
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
член наглядової ради
Подана
23 березня 2020 р. 12:37
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Народний Депутат України
Подана
29 березня 2019 р. 09:22
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Народний Депутат України
Подана
20 березня 2017 р. 20:27
2019, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019, Уточнена
Посада
Народний Депутат України
Подана
05 вересня 2019 р. 11:41
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Народний Депутат України
Подана
12 березня 2018 р. 21:00
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
Народний Депутат України
Подана
02 березня 2020 р. 12:04
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Народний Депутат України
Подана
06 вересня 2019 р. 09:45
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
член наглядової ради
Подана
12 квітня 2020 р. 14:18
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Народний Депутат України
Подана
29 серпня 2019 р. 19:47
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Народний Депутат України
Подана
24 жовтня 2016 р. 12:37
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Народний Депутат України
Подана
26 жовтня 2016 р. 22:51