Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Атрошенко Владислав Анатолійович
2014, Щорічна
Посада
Депутат 7-го скликання
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
Депутат 7-го скликання
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Атрошенко Владислав Анатолійович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 7-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Донька
Атрошенко П.В.
Донька
Атрошенко А.В.
Дружина
Атрошенко І.Т.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
33 723 839,00
372 012,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
169 892,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
16 615,00
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
32 203 527,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
500 000,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
355 397,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
850 420,00
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
2498.0
23. Земельні ділянки
2230.0
24. Житлові будинки
58.2
24. Житлові будинки
65.7
25. Квартири
148.0
25. Квартири
46.5
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
12.2
28. Інше нерухоме майно
117.4
28. Інше нерухоме майно
12.3
28. Інше нерухоме майно
10.7
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1994.0
29. Земельні ділянки
33440.0
29. Земельні ділянки
33650.0
29. Земельні ділянки
2695.0
29. Земельні ділянки
1857.0
30. Житлові будинки
44.8
30. Житлові будинки
48.8
31. Квартири
163.4
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Land Rover Range Rover Vogue 4367 куб. см, 499 см
2013
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota RAV4 2494 куб. см, 4625 см
2013
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн 24 889 894,00
грн
46. вкладених у звітному році
грн 5 877 351,00
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн 31 537 489,00
грн
50. внесених у звітному році
грн 3 329 044,00
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн 334,00
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
3 588 560,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Atroshenko Vladyslav Anatolijovych, Atrošenko Vladyslav Anatolijovyč, Atroshenko Vladislav Anatol'yevich, Atroshenko Vladȳslav Anatoliĭovȳch, Atroshenko Vladislav Anatolevich, Atroschenko Wladyslaw Anatolijowytsch, Atrošenko Vladislav Anatolijovič, Atroshenko Vladislav Anatolijovich, Атрошенко Владислав Анатолійович, Atroshenco Vladyslav Anatoliiovych, Атрошенко Владислав Анатолиевич, Atrochenko Vladyslav Anatoliyovytch, Atroshenko Vladyslav Anatoliyovych, Атрошенко Владислав Анатольевич, Atroshenko Vladyslav Anatoliiovych, Atroshenko Vladislav Anatol'evich, Atrošenko Vladislav Anatolìjovič, Atroshenko Vladislav Anatolievich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Атрошенко Владислав Анатолійович»

2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
міський голова
Подана
26 квітня 2017 р. 15:22
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
міський голова
Подана
07 червня 2018 р. 09:09
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
міський голова
Подана
03 жовтня 2019 р. 10:16
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
міський голова
Подана
20 червня 2017 р. 08:42
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
міський голова
Подана
17 травня 2018 р. 08:55
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
міський голова
Подана
10 грудня 2018 р. 16:08
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
міський голова
Подана
07 лютого 2020 р. 11:42
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
міський голова
Подана
25 травня 2017 р. 08:53
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
міський голова
Подана
11 березня 2019 р. 19:22
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
міський голова
Подана
23 вересня 2020 р. 11:23
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
міський голова
Подана
06 квітня 2017 р. 17:23
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
міський голова
Подана
17 січня 2020 р. 12:31