Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Попов Ігор Володимирович
2013, Щорічна
Посада
Депутат 8-го скликання
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Депутат 8-го скликання
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Попов Ігор Володимирович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 8-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Син
Попов Є.І.
Син
Попов Б.І.
Дружина
Попова А.О.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
65 086,00
11 660,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
60 438,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
4 648,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
11 660,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
137.9
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mitsubishi Outlander 2400 куб.см, 216 кВт, 454 см
2006
40. Автомобілі легкові
Toyota Land Cruiser 200 4608 куб.см
2013
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн 55 210,00
грн
46. вкладених у звітному році
грн
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн
грн
50. внесених у звітному році
грн
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн 2 247,00
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
16 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
37 261,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Popov Igor' Vladimirovich, Попов Ігор Володимирович, Popov Ìgor Volodimirovič, Popov Igor Vladimirovich, Попов Игорь Владимирович, Popov Ihor Volodȳmȳrovȳch, Popov Igor Volodimirovich, Popov Ihor Volodymyrovych, Popov Igor Volodymyrovych, Popow Ihor Wolodymyrowytsch, Popov Igor Volodimirovič, Popov Ihor Volodymyrovyč, Popov Ihor Volodymyrovytch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Попов Ігор Володимирович»

2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
інспектор групи запобігання НС
Подана
30 травня 2017 р. 10:46
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Заступник військового комісара з територіальної оборони
Подана
20 березня 2018 р. 18:20
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Провідний економіст з матеріально-технічного забезпечення групи матеріально-технічного забезпечення
Подана
27 лютого 2017 р. 11:00
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
Народний депутат України, заступник голови Комітету
Подана
01 червня 2020 р. 19:42
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Заступник військового комісара з територіальної оборони
Подана
03 березня 2020 р. 15:29
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
ІНСПЕКТОР ГРУПИ ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ 1 ДПРЗ У ДСНС УКРАЇНИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Подана
11 березня 2020 р. 22:35
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
ІНСПЕКТОР ГРУПИ ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ 1 ДПРЗ У ДСНС УКРАЇНИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Подана
18 березня 2019 р. 22:39
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Народний депутат України, заступник голови Комітету
Подана
24 березня 2017 р. 12:21
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Житомирської області
Подана
23 березня 2017 р. 15:13
2017, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2017
Посада
прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Житомирської області
Подана
01 квітня 2017 р. 08:09
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Народний депутат України, заступник голови Комітету
Подана
29 серпня 2019 р. 22:19
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Керівник Бердичівської місцевої прокуратури
Подана
16 жовтня 2016 р. 14:14