Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Ярема Віталій Григорович
2013, Щорічна
Посада
1-й віце-прем’єр-міністр
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
1-й віце-прем’єр-міністр
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Ярема Віталій Григорович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Кабінет міністрів Посада 1-й віце-прем’єр-міністр

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
Ярема М.В.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
361 943,00
252 400,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
244 617,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
252 400,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
117 326,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
7500.0
30. Житлові будинки
287.0
31. Квартири
262.8
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
134.0
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Volkswagen Touareg 4200 куб.см, 340 к.с.
2012
48 000,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
ГАЗ 330210 2445 куб.см
1997
12 300,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
ГАЗ 32213С 2445 куб.см
1999
12 300,00
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz ML350 3498 куб.см, 270 к.с.
2010
40. Автомобілі легкові
Toyota RAV-4 2362 куб.см
2008
40. Автомобілі легкові
ВАЗ 2109 1600 куб.см
1995
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн
грн
46. вкладених у звітному році
грн
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн
грн
50. внесених у звітному році
грн
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
180 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
93 000,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Ярема Віталій Григорович, Ярема Виталий Григорьевич, Jarema Vitalij Hryhorovyč, Iarema Vitaly Grigor'yevich, Ârema Vìtalìj Grigorovič, Iarema Vitalii Grygorovych, Jarema Witalij Hryhorowytsch, Yarema Vitalii Grygorovych, Iarema Vitalii Grigor'yevich, Yarema Vitaliy Hryhorovych, Jarema Vitalij Grigor'evich, Iarema Vitali Grigor'yevich, Jarema Vitalij Grigorovich, Jarema Vitalij Grigorovič, Yarema Vitaliĭ Hrȳhorovȳch, Jarema Vitalij Hryhorovych, Iarema Vitalii Grigorevich, Yarema Vitaliy Grigor'yevich, Yarema Vitalii Hryhorovych, Iarema Vitaliy Hryhorovytch

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Ярема Віталій Григорович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
заступник начальника 8 ДПРЧ
Подана
02 березня 2018 р. 13:11
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
заступник начальника ДПРЧ-8
Подана
21 лютого 2017 р. 01:35
2018, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2018
Посада
заступник начальника 8 ДПРЧ
Подана
21 січня 2019 р. 17:27
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
заступник начальника 8 ДПРЧ
Подана
19 листопада 2018 р. 12:03
2018, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018, Уточнена
Посада
заступник начальника 8 ДПРЧ
Подана
21 листопада 2018 р. 12:49
2011, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2011
Посада
1-й віце-прем’єр-міністр
2012, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2012
Посада
1-й віце-прем’єр-міністр