Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Сергієнко Леонід Григорович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 7-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
Сергієнко Т.К.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
107 824 908,00
21 185 596,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
235 201,00
156 840,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
20 722 222,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
48 930 983,00
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
26 357 283,00
58 670,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
32 301 441,00
191 022,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
56 842,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1563.0
96,00
23. Земельні ділянки
33157.0
532 220,00
23. Земельні ділянки
24000.0
2 863 964,00
23. Земельні ділянки
1767.0
20 393,00
23. Земельні ділянки
27821.0
319 869,00
23. Земельні ділянки
1145.0
57 057,00
23. Земельні ділянки
1304.0
23. Земельні ділянки
9259.0
23. Земельні ділянки
6811.0
23. Земельні ділянки
2765.0
23. Земельні ділянки
487.5
24. Житлові будинки
1717.9
24. Житлові будинки
3807.4
24. Житлові будинки
937.0
25. Квартири
592.2
25. Квартири
194.9
26. Садовий (дачний) будинок
191.9
26. Садовий (дачний) будинок
945.8
26. Садовий (дачний) будинок
393.0
26. Садовий (дачний) будинок
216.8
26. Садовий (дачний) будинок
1115.0
26. Садовий (дачний) будинок
50.4
26. Садовий (дачний) будинок
53.5
26. Садовий (дачний) будинок
53.9
26. Садовий (дачний) будинок
54.0
26. Садовий (дачний) будинок
57.5
26. Садовий (дачний) будинок
59.4
26. Садовий (дачний) будинок
1147.7
27. Гаражі
10.2
27. Гаражі
30.9
27. Гаражі
14.9
28. Інше нерухоме майно
6955.2
28. Інше нерухоме майно
8847.4
28. Інше нерухоме майно
1036.5
28. Інше нерухоме майно
334.6
28. Інше нерухоме майно
6692.4
28. Інше нерухоме майно
152.1
28. Інше нерухоме майно
180.8
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1539.0
29. Земельні ділянки
7031.0
29. Земельні ділянки
368.0
29. Земельні ділянки
552.0
29. Земельні ділянки
854.0
29. Земельні ділянки
15243.0
29. Земельні ділянки
9794.5
29. Земельні ділянки
15236.5
29. Земельні ділянки
125.5
30. Житлові будинки
32.6
30. Житлові будинки
853.3
30. Житлові будинки
79.1
30. Житлові будинки
1717.9
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
4872.5
34. Інше нерухоме майно
143.0

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Toyota TUNDRA 5700 куб.см, 381 к.с., 284 кВт, довжина 626,6 см
2008
35. Автомобілі легкові
Lexus LX 570 5663 куб.см, 270 кВт, 567 к.с., довжина 500 см
2011
35. Автомобілі легкові
Lexus LX 570 5663 куб.см, 270 кВт, 367 к.с., довжина 500 см
2012
35. Автомобілі легкові
Maserati Quattroporte 3799 куб.см
2013
1 723 419,00
35. Автомобілі легкові
Lexus LX 570 5663 куб.см, 270 кВт, 367 к.с., довжина 500 см
2012
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz Sprinter
2012
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
Катер прогулянковий Super Air Nautique CORRET GRAFT ins 2008 409 к.с., 300 кВт, довжина 640 см
2008
37. Водні засоби
Катер прогулянковий UA 1278 DN Aquador 25CE "Bella OY 300 к.с.
2010
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Причіп TE ZB 4000 довжина 710 см
2004
39. Інші засоби
Причіп легковий SUPER AIR Nautique довжина 480 см
2008
39. Інші засоби
Причіп ПГ МФ 8915
2013
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Toyota LAND CRUISER 3400 куб.см, 178 к.с., 130 кВт, довжина 477 см
1997
40. Автомобілі легкові
Toyota LAND CRUISER 3956 куб.см, 249 к.с., 183,1 кВт, довжина 485 см
2004
40. Автомобілі легкові
Lexus LX 570 5663 куб.см, 367 к.с., 270 кВт, довжина 499 см
2011
40. Автомобілі легкові
Lexus LX 570 5663 куб.см, 367 к.с., 270 кВт, довжина 499 см
2013
40. Автомобілі легкові
ВMW X6 F71 4395 куб.см
2013
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби
Neoplan N116H 11967 куб.см, 420 к.с., 308 кВт, довжина 1200 см
2001
44. Інші засоби
Neoplan N116H 11967 куб.см, 420 к.с., 308 кВт, довжина 1200 см
2001
44. Інші засоби
Mercedes-Benz 312 D 2870 куб.см, 122 к.с., 89,7 кВт, довжина 558,5 см
2000
44. Інші засоби
CMS 5600 куб.см, 129 кВт, довжина 526 см
1997

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн 4 067 087,00
грн
46. вкладених у звітному році
грн 2 332 547,00
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн 1 844 450,00
грн
50. внесених у звітному році
грн 1 836 950,00
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн 743 171,00
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн 223 050,00
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
2 792,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
5 827 500,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
1 291 966,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
132 271,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
9 727,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
4 637 030,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
2 366 252,00
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
217 995,00

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Sergienko Leonid Grigor'yevich, Sergijenko Leonid Grigorovič, Sergiienko Leonid Grygorovych, Sergienko Leonid Grigorevich, Serhiienko Leonid Hryhorovytch, Sergiienco Leonid Grygorovych, Serhijenko Leonid Hryhorowytsch, Serhiienko Leonid Hryhorovych, Sergijenko Leonid Grigorovich, Serhiyenko Leonid Hrȳhorovȳch, Serhijenko Leonid Hryhorovyč, Serhiyenko Leonid Hryhorovych, Sergienko Leonid Grigor'evich, Sergìênko Leonìd Grigorovič, Сергієнко Леонід Григорович, Сергиенко Леонид Григорьевич

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Сергієнко Леонід Григорович»

Чат боти декларацій