Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Ничипоренко Валентин Миколайович
2013, Щорічна
Посада
Депутат 7-го скликання
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Депутат 7-го скликання
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Ничипоренко Валентин Миколайович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 7-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Донька
Ничипоренко Ю.В.
Син
Ничипоренко В.В.
Син
Ничипоренко Г.В.
Дружина
Ничипоренко О.В.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
1 138 931,00
2 089 984,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
232 811,00
33 755,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
906 120,00
899 420,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
1 156 809,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1198.0
23. Земельні ділянки
1201.0
23. Земельні ділянки
1200.0
23. Земельні ділянки
8400.0
23. Земельні ділянки
10000.0
23. Земельні ділянки
12639.0
23. Земельні ділянки
12639.0
23. Земельні ділянки
8014.0
23. Земельні ділянки
7027.0
23. Земельні ділянки
10523.0
23. Земельні ділянки
8520.0
23. Земельні ділянки
19900.0
23. Земельні ділянки
19900.0
23. Земельні ділянки
19900.0
23. Земельні ділянки
19900.0
23. Земельні ділянки
19900.0
23. Земельні ділянки
19900.0
23. Земельні ділянки
19900.0
23. Земельні ділянки
737.0
23. Земельні ділянки
3886.0
23. Земельні ділянки
8500.0
23. Земельні ділянки
800.0
23. Земельні ділянки
1416.0
23. Земельні ділянки
800.0
23. Земельні ділянки
800.0
23. Земельні ділянки
1600.0
23. Земельні ділянки
4800.0
23. Земельні ділянки
15000.0
23. Земельні ділянки
17331.0
23. Земельні ділянки
25000.0
23. Земельні ділянки
20000.0
23. Земельні ділянки
20000.0
23. Земельні ділянки
20000.0
23. Земельні ділянки
20000.0
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
480.3
28. Інше нерухоме майно
417.5
28. Інше нерухоме майно
9456.8
28. Інше нерухоме майно
114.6
28. Інше нерухоме майно
188.2
28. Інше нерухоме майно
1216.5
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1000.0
29. Земельні ділянки
25845.0
29. Земельні ділянки
18398.0
29. Земельні ділянки
18398.0
29. Земельні ділянки
910.0
29. Земельні ділянки
900.0
29. Земельні ділянки
940.0
29. Земельні ділянки
760.0
29. Земельні ділянки
750.0
29. Земельні ділянки
730.0
29. Земельні ділянки
700.0
30. Житлові будинки
114.2
31. Квартири
72.0
31. Квартири
64.3
31. Квартири
41.8
31. Квартири
91.3
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
58.0
34. Інше нерухоме майно
246.4
34. Інше нерухоме майно
2013.7
34. Інше нерухоме майно
145.0

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
BMW X5 3000 куб.см, 150кВт, 485.7 см
2003
35. Автомобілі легкові
Morgan Aero 8 4799 куб.см, 270 кВт, 412 см
2010
35. Автомобілі легкові
Mercedes-Benz 320 3200 куб.см, 167 кВт, 481.8 см
1997
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
ГАЗ 52 4800 куб.см 55.2 кВт 639.5 см
1978
37. Водні засоби
UMS Boat 128 кВт 675 см
2008
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Причіп UMS Boat 454.9 см
2008
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Honda CR -V 2354 куб.см, 134 кВт, 457.4 см
2010
40. Автомобілі легкові
Land Rover Range Rover 5000 куб.см, 375 кВт, 497.2 см
2011
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн 12 895 172,00
грн
46. вкладених у звітному році
грн 12 895 172,00
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн 39 181 240,00
грн
50. внесених у звітному році
грн 3 664 538,00
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн 12 879 784,00
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн 73 554 050,00
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
125 000,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
350 000,00
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
300 000,00
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Nytchyporenko Valentyn Mykolayovytch, Nychyporenko Valentyn Mykolajovych, Ničiporenko Valentin Mikolajovič, Nychyporenco Valentyn Mycolaiovych, Nichiporenko Valentin Nikolaevich, Nichiporenko Valentin Mikolajovich, Ничипоренко Валентин Николаевич, Ничипоренко Валентин Миколайович, Nȳchȳporenko Valentȳn Mȳkolaĭovȳch, Nychyporenko Valentyn Mykolayovych, Nytschyporenko Walentyn Mykolajowytsch, Nychyporenko Valentyn Mykolaiovych, Nyčyporenko Valentyn Mykolajovyč

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Ничипоренко Валентин Миколайович»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Народний депутат України
Подана
30 березня 2018 р. 13:10
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Народний депутат України
Подана
17 березня 2017 р. 16:46
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Народний депутат України
Подана
19 вересня 2019 р. 13:05
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Народний депутат України
Подана
28 березня 2019 р. 14:24
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Народний депутат України
Подана
28 жовтня 2016 р. 12:20
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Лісничий
Подана
15 лютого 2018 р. 11:24
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Лісничий
Подана
24 березня 2017 р. 15:32
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Лісничий
Подана
20 травня 2020 р. 15:21
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Лісничий
Подана
27 березня 2019 р. 08:30
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Народний депутат України
Подана
19 січня 2018 р. 13:03
2019, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2019
Посада
Народний депутат України
Подана
14 серпня 2020 р. 12:51
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
Депутат 7-го скликання