Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
2011, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2011
Посада
Депутат 7-го скликання
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Пригодський Антон Вікентійович

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 7-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
Пригодська Т.В.
Син
Пригодський А.А.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
1 161 297,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
159 287,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
816 010,00
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
186 000,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
2824.0
23. Земельні ділянки
8923.0
23. Земельні ділянки
10070.0
24. Житлові будинки
429.0
25. Квартири
645.0
26. Садовий (дачний) будинок
1081.5
27. Гаражі
24.0
27. Гаражі
109.8
28. Інше нерухоме майно
29.4
28. Інше нерухоме майно
245.5
28. Інше нерухоме майно
543.0
28. Інше нерухоме майно
1535.3
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Bentley Continental 5998 см3, 422.9 кВт
2005
35. Автомобілі легкові
BMW E66/780 5972 см3, 327 кВт
2004
35. Автомобілі легкові
Chevrolet Express 5300 см3, 221.4 кВт
2004
35. Автомобілі легкові
Hummer 6500 см3, 239 кВт
2000
35. Автомобілі легкові
Land Rover 2498 см3, 89.7 кВт
1997
35. Автомобілі легкові
Lexus LS 600 LC 4993 см3, 213.3 кВт
2008
35. Автомобілі легкові
Lexus LX 570 5663 см3, 269.9 кВт
2008
35. Автомобілі легкові
Porsche Cayenne 4511 см3, 331 кВт
2004
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
Катер прогулянковий Arvor 250 169.2 кВт, 749 см
2007
37. Водні засоби
Катер прогулянковий Eagle Craft Coastal Cruiser 272.1 кВт, 1280 см3
2009
37. Водні засоби
Катер прогулянковий Windy 37 2x194.9 квт, 1114 см
2003
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн 15 657 378,00
грн 360 430,00
46. вкладених у звітному році
грн 15 295 188,00
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн 1 760,00
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн 360 430,00
грн 360 430,00
50. внесених у звітному році
грн
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Pryhodski Anton Vikentiiovych, Prigodski Anton Vikent'yevich, Пригодский Антон Викентьевич, Pryhods'kyj Anton Vikentijovych, Prigodsky Anton Vikentievich, Prigodskii Anton Vikentievich, Pryhodskyi Anton Vikentiiovych, Prygods'cyi Anton Vicentiiovych, Pryhodskyj Anton Wikentijowytsch, Prigodskii Anton Vikent'yevich, Prigodskiy Anton Vikent'yevich, Пригодський Антон Вікентійович, Prigodsky Anton Vikent'yevich, Prigodski Anton Vikentievich, Prȳhodskȳĭ Anton Vikentiĭovȳch, Pryhods'kyy Anton Vikentiyovych, Prigods'kij Anton Vikentijovich, Prigods'kij Anton Vikentijovič, Prigodskij Anton Vikent'evich, Prigodskii Anton Vikentevich, Prygodskyi Anton Vikentiiovych, Пригодский Антон Викентиевич, Prigodskij Anton Vikentievich, Prigodskiy Anton Vikentievich, Pryhodsʹkyj Anton Vikentijovyč, Prigods′kij Anton Vìkentìjovič, Pryhodsky Anton Vikentiiovych, Pryhodskyy Anton Vikentiyovytch, Pryhods'kyi Anton Vikentiiovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Пригодський Антон Вікентійович»

2013, Щорічна
Перевірити як фізичну особу в YouControl
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Депутат 7-го скликання