Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Донець Тетяна Анатоліївна

2. Місце проживання:

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна рада України Посада Депутат 7-го скликання

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
8 044 933,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
191 340,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
3 749 704,00
10. матеріальна допомога
35 094,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
50 000,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
3 636 815,00
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
381 980,00
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
405.4
25. Квартири
370.7
25. Квартири
137.0
25. Квартири
158.1
25. Квартири
266.8
25. Квартири
132.8
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
527.8
28. Інше нерухоме майно
524.6
28. Інше нерухоме майно
420.0
28. Інше нерухоме майно
141.1
28. Інше нерухоме майно
461.7
28. Інше нерухоме майно
188.3
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Porsche Cayenne 4510 куб.см
2006
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
грн
грн
46. вкладених у звітному році
грн
грн
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
грн
грн
48. придбаних у звітному році
грн
грн
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
грн 1 106 425,00
грн
50. внесених у звітному році
грн
грн
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
грн
грн
52. Номінальна вартість цінних паперів
грн
грн
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації
грн
грн

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
155 439,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
3 756 200,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
427 030,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Donecʹ Tetjana Anatolijivna, Donets' Tetiana Anatoliivna, Donets' Tetjana Anatoliyivna, Donets Tat'yana Anatol'yevna, Donets Tat'jana Anatol'evna, Donetc Tatiana Anatolevna, Donec′ Tetâna Anatolìïvna, Donets Tatiana Anatolevna, Donets' Tetyana Anatoliyivna, Donets Tetiana Anatoliïvna, Донець Тетяна Анатоліївна, Donez Tetjana Anatolijiwna, Donec' Tetjana Anatoliivna, Donets Tetyana Anatoliyivna, Donec Tatiana Anatolievna, Donec Tat'iana Anatol'yevna, Donec Tatiana Anatolevna, Donets Tat'yana Anatolievna, Donets Tat'jana Anatolievna, Донец Татьяна Анатольевна, Donec Tat'iana Anatolievna, Донец Татьяна Анатолиевна, Donets Tatiana Anatolievna, Donetc Tatiana Anatolievna, Donec' Tetjana Anatolijivna, Donets Tetiana Anatoliivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Донець Тетяна Анатоліївна»

Донець Тетяна Анатоліївна

Also available in English

Донець Тетяна Анатоліївна

 • 2018, Форма змін,
 • Верховна Рада України,
 • Народний депутат України, заступник голови Комітету з питань охорони здоров'я
 • подана 26.11.2018
Also available in English

Донець Тетяна Анатоліївна

Also available in English

Донець Тетяна Анатоліївна

 • 2018, Форма змін,
 • Верховна Рада України,
 • Народний депутат України, заступник голови Комітету з питань охорони здоров'я
 • подана 21.11.2018
Also available in English

Донець Тетяна Анатоліївна

 • 2018, Форма змін,
 • Верховна Рада України,
 • Народний депутат України, заступник голови Комітету з питань охорони здоровя
 • подана 30.03.2018
Also available in English

Донець Тетяна Анатоліївна

Also available in English

Донець Тетяна Анатоліївна

Also available in English

Донець Тетяна Анатоліївна

 • 2018, Форма змін,
 • Верховна Рада України,
 • Народний депутат України, заступник голови Комітету з питань охорони здоров'я
 • подана 28.12.2018
Also available in English

Донець Тетяна Анатоліївна

 • 2016, Форма змін,
 • подана 06.11.2016
Also available in English

Донець Тетяна Анатоліївна

 • 2019, Форма змін,
 • Верховна Рада України,
 • Народний депутат України, заступник голови Комітету з питань охорони здоров'я
 • подана 25.01.2019
Also available in English

Донець Тетяна Анатоліївна

 • 2018, Форма змін,
 • Верховна Рада України,
 • Народний депутат України, заступник голови Комітету з питань охорони здоров'я
 • подана 22.11.2018
Also available in English

Донець Тетяна Анатоліївна

 • 2017, Форма змін,
 • Верховна Рада України,
 • Народний депутат України, заступник голови Комітету з питань охорони здоровя
 • подана 31.03.2017
Also available in English
Чат боти декларацій