Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Компанієць Володимир Іванович
2013, Щорічна
Посада
Помічник начальника штабу - начальник чергової частини СЗ ДПСОП (підпорядкованого ДДАІ) при МВС України
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Помічник начальника штабу - начальник чергової частини СЗ ДПСОП (підпорядкованого ДДАІ) при МВС України
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Компанієць Володимир Іванович

2. Місце проживання: приховано

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство внутрішніх справ Посада Помічник начальника штабу - начальник чергової частини СЗ ДПСОП (підпорядкованого ДДАІ) при МВС України

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
Компанієць І.М.
Син
Компанієць Є.В.
Донька
Компанієць Т.В.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
93 021,08
17 000,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
67 974,80
17 000,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
14 000,00
10. матеріальна допомога
11 046,28
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1000
23. Земельні ділянки
1000
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1200
29. Земельні ділянки
243
30. Житлові будинки
48
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
ВАЗ,21213
2001
35. Автомобілі легкові
Hyundai,Tucson
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Фермер (автопричіп)
2006
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
9 000,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
14 000,00
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Так

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kompanijec' Volodimir Ivanovič, Kompaniiets' Volodymyr Ivanovych, Kompanìêc′ Volodimir Ìvanovič, Компанієць Володимир Іванович, Kompaniyets' Volodymyr Ivanovych, Kompaniiets Volodymyr Ivanovych, Kompaniiets Volodymyr Ivanovytch, Kompanijec' Volodimir Ivanovich, Kompanijez Wolodymyr Iwanowytsch, Kompaniec Vladimir Ivanovich, Kompaniets Vladimir Ivanovich, Kompaniyets Volodȳmȳr Ivanovȳch, Kompanietc Vladimir Ivanovich, Kompanijecʹ Volodymyr Ivanovyč, Companiiets' Volodymyr Ivanovych, Компаниец Владимир Иванович

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Компанієць Володимир Іванович»

2017, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2017
Посада
Начальник відділу
Подана
31 жовтня 2017 р. 16:40
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
Керівник експертної групи адміністративного врядування Директорату з питань адміністративної політики
Подана
05 жовтня 2018 р. 16:59
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
Державний експерт експертної групи з питань цифрової інфраструктури на транспорті Директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв'язку
Подана
27 серпня 2018 р. 13:03
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
старший інспектор з режиму секретності
Подана
24 лютого 2020 р. 12:11
2017, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017, Уточнена
Посада
Державний експерт експертної групи з питань цифрової інфраструктури на транспорті Директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв'язку
Подана
27 серпня 2018 р. 13:29
2019, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2019, Уточнена
Посада
старший інспектор з режиму секретності
Подана
24 лютого 2020 р. 18:37
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
Державний експерт експертної групи з питань розвитку соціальних житлових програм Директорату соціальних послуг та інтеграції (перша вакантна посада)
Подана
27 серпня 2018 р. 13:07
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
Державний експерта експертної групи у сфері карантину, захисту рослин Директорату безпечності та якості харчової продукції
Подана
05 жовтня 2018 р. 17:04
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Заступник начальника сектору кримінальної поліції
Подана
16 березня 2017 р. 16:47
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
головний інспектор
Подана
02 лютого 2017 р. 13:17
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
Керівник експертної групи у сфері примусового виконання рішень Директорату правової політики у сфері судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів
Подана
05 жовтня 2018 р. 16:57
2017, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017
Посада
Керівник експертної групи у сфері судово-експертної діяльності Директорату правової політики у сфері судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів
Подана
05 жовтня 2018 р. 17:01