Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Деревянко Тетяна Миколаївна
2013, Щорічна
Посада
Головний спеціаліст відділу звітності підвідомчих установ Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Головний спеціаліст відділу звітності підвідомчих установ Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Деревянко Тетяна Миколаївна

2. Місце проживання: Область Київська Район Населений пункт Вишневе Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство юстиції Посада Головний спеціаліст відділу звітності підвідомчих установ Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Чоловік
Деревянко А.В. приховано
Син
Деревянко Д.А. приховано

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
10 730,00
33 346,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
29 270,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
4 076,00
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
10 730,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Так

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Derevânko Tetâna Mikolaïvna, Derevianko Tetiana Mykolaivna, Derevjanko Tetjana Mykolajivna, Derevjanko Tetjana Mykolayivna, Derevianko Tat'iana Nikolaevna, Derevianko Tetiana Mykolaïvna, Derevjanko Tetjana Mikolajivna, Деревянко Татьяна Николаевна, Derevianko Tatiana Nikolaevna, Derewjanko Tetjana Mykolajiwna, Derevjanko Tetjana Mikolaivna, Деревянко Тетяна Миколаївна, Derevyanko Tetyana Mykolayivna, Derevyanko Tetyana Mȳkolayivna, Derevyanko Tat'yana Nikolaevna, Derevjanko Tat'jana Nikolaevna, Derevianco Tetiana Mycolaivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Деревянко Тетяна Миколаївна»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
головний спеціаліст Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
Подана
16 березня 2018 р. 10:00
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
головний спеціаліст Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
Подана
14 березня 2019 р. 12:06
2019, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2019, Уточнена
Посада
головний спеціаліст Бухгалтерської служби
Подана
13 березня 2020 р. 12:40
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
головний спеціаліст Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
Подана
31 березня 2017 р. 10:54
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник начальника відділу організації працевлаштування населення
Подана
28 травня 2020 р. 11:08
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
заступник начальника відділу організації працевлаштування населення
Подана
23 березня 2017 р. 09:28
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
головний спеціаліст Бухгалтерської служби
Подана
12 березня 2020 р. 15:43
2019, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2019, Уточнена
Посада
головний спеціаліст Бухгалтерської служби
Подана
13 березня 2020 р. 13:10