Увага!
Через істотну модернізацію Реєстру НАЗК, декларації, подані з 01 січня 2021 року - на сайті відсутні. Це тимчасово.
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Сірош Микола Васильович
2013, Щорічна
Посада
суддя вищого адміністративного суду україни
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
суддя вищого адміністративного суду україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Сірош Микола Васильович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Вищий адміністративний суд Посада суддя вищого адміністративного суду україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
433 994,00
60 000,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
348 363,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
13 764,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
71 867,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
60 000,00
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1000 (м²)
23. Земельні ділянки
1200 (м²)
23. Земельні ділянки
1500 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
42 (м²)
користування
27. Гаражі
42 (м²)
користування
27. Гаражі
52 (м²)
користування
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
.09 (га)
30. Житлові будинки
31. Квартири
327 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
242 (м²)
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
81 (м²)
34. Інше нерухоме майно
380 (м²)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
Mercedes-Benz Sprinter 208
користування
2003
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Днепр (КМЗ) МТ-10
1978
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 14 804,00
UAH
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Дата заповнення декларантом: 2014-03-14 00:00:00

Декларація була не повна: Ні

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Sirosh Nikolaj Vasil'evich, Сірош Микола Васильович, Sìroš Mikola Vasil′ovič, Siroš Mikola Vasil'ovič, Sirosh Mykola Vasylovych, Sirosch Mykola Wasylowytsch, Sirosh Mycola Vasyl'ovych, Sirosh Nikolai Vasilevich, Sirosh Mikola Vasil'ovich, Sirosh Mykola Vasyl'ovych, Сирош Николай Васильевич, Sirosh Nikolai Vasil'yevich, Siroch Mykola Vasylovytch, Sirosh Mȳkola Vasȳlovȳch, Siroš Mykola Vasylʹovyč, Sirosh Nikolay Vasil'yevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Сірош Микола Васильович»

2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Суддя
Подана
27 жовтня 2016 р. 12:10
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Суддя у відставці
Подана
30 березня 2017 р. 18:24
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член Комісії
Подана
03 жовтня 2019 р. 11:18
2016, Після звільнення, Уточнена
Тип/Рік
Після звільнення, 2016, Уточнена
Посада
Суддя
Подана
21 листопада 2016 р. 20:40
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
Кандидат у члени ВККСУ від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Подана
15 березня 2019 р. 12:37
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член комісії
Подана
01 листопада 2019 р. 12:21
2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
Суддя
Подана
14 листопада 2016 р. 18:31
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
член ВККСУ
Подана
07 листопада 2019 р. 15:49
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Член Комісії
Подана
29 липня 2019 р. 12:25
2019, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019, Уточнена
Посада
член ВККСУ
Подана
13 листопада 2019 р. 14:35
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Суддя
Подана
19 лютого 2017 р. 15:44
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
член Комісії
Подана
07 серпня 2019 р. 15:51