Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Мельник Ярослав Сергійович
2013, Щорічна
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Суддя
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Мельник Ярослав Сергійович

2. Місце проживання: приховано

3. Посада: Область Київська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада Суддя

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
Мельник Тетяна Олександрівна
Донька
Мельник Анастасія Ярославівна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
210 457,49
10 000,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
197 840,49
10 000,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
12 617,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
734
23. Земельні ділянки
1150
23. Земельні ділянки
10016
24. Житлові будинки
52,2
25. Квартири
75,1
26. Садовий (дачний) будинок
73,1
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
2500
29. Земельні ділянки
808
30. Житлові будинки
31. Квартири
75,1
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Hyundai,Tucson
2008
128 000,00
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Hyundai,Accent
2007
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
9 113,06
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
13 580,00
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Так

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Mel'nik Iaroslav Sergeevich, Melnyk Yaroslav Serhiiovych, Mel'nik Jaroslav Sergeevich, Melnȳk Yaroslav Serhiĭovȳch, Melnyk Iaroslav Sergiiovych, Мельник Ярослав Сергеевич, Mel'nyk Jaroslav Serhijovych, Mel'nik Jaroslav Sergijovič, Mel'nik Jaroslav Sergijovich, Mel'nyk Yaroslav Serhiiovych, Mel′nik Âroslav Sergìjovič, Mel'nyk Yaroslav Serhiyovych, Melnyk Iaroslav Serhiyovytch, Melʹnyk Jaroslav Serhijovyč, Mel'nik Yaroslav Sergeevich, Melnik Iaroslav Sergeevich, Melnyk Jaroslaw Serhijowytsch, Mel'nyc Yaroslav Sergiiovych, Мельник Ярослав Сергійович

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Мельник Ярослав Сергійович»

2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя апеляційного суду київської області
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя апеляційного суду київської області
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Суддя
Подана
16 липня 2020 р. 15:40
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Суддя
Подана
02 жовтня 2019 р. 08:25
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Суддя
Подана
19 червня 2017 р. 09:15
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Суддя
Подана
31 березня 2020 р. 11:37
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Суддя
Подана
27 березня 2019 р. 16:18
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Суддя
Подана
05 грудня 2018 р. 08:21
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Суддя
Подана
27 грудня 2017 р. 14:13
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
Суддя
Подана
31 січня 2020 р. 12:57
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
Суддя
Подана
01 серпня 2019 р. 13:37
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Провідний економіст
Подана
25 березня 2017 р. 18:15

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2016, Після звільнення
Тип/Рік
Після звільнення, 2016
Посада
помічник судді
Подана
30 квітня 2017 р. 22:09
2016, Після звільнення, Уточнена
Тип/Рік
Після звільнення, 2016, Уточнена
Посада
помічник судді
Подана
03 травня 2017 р. 12:51
2019, Щорічна
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
головний спеціаліст
Подана
26 липня 2019 р. 10:39
2018, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018, Уточнена
Посада
головний спеціаліст
Подана
31 липня 2019 р. 22:19
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
інспектор землеустрою, депутат
Подана
08 травня 2020 р. 11:02
2018, Щорічна
2018, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2018
Посада
головний бухгалтер
Подана
04 липня 2018 р. 09:42
2017, Кандидата на посаду, Уточнена
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2017, Уточнена
Посада
Дільничний офіцер
Подана
11 грудня 2018 р. 17:52
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
головний спеціаліст
Подана
03 березня 2017 р. 12:31
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
спеціаліст відділу комунальної власності та інфраструктури виконавчого комітету Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади
Подана
29 березня 2019 р. 23:50
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
землеупорядник, депутат сільської ради
Подана
20 квітня 2017 р. 11:39