Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Салай Геннадій Анатолійович
2013, Щорічна
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Суддя
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Салай Геннадій Анатолійович

2. Місце проживання: приховано

3. Посада: Область Чернігівська область Відомство Загальний апеляційний суд Посада Суддя

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
Салай Тетяна Антонівна
Син
Салай Максим Геннадійович

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
258 428,79
48 033,48
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
257 723,22
48 033,48
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
705,57
10. матеріальна допомога
12 617,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
501
24. Житлові будинки
25. Квартири
76,3
26. Садовий (дачний) будинок
24
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
76,3
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Hyundai,Getz
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 44 263,02
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
8 327,51
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Так

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Salay Gennadiy Anatol'yevich, Salaj Gennadìj Anatolìjovič, Salaj Hennadij Anatolijowytsch, Salaj Gennadij Anatolijovič, Салай Геннадій Анатолійович, Salaj Hennadij Anatolijovyč, Salaĭ Hennadiĭ Anatoliĭovȳch, Salaj Gennadij Anatolijovich, Salay Gennadiy Anatolievich, Salai Gennady Anatol'yevich, Salay Hennadiy Anatoliyovytch, Salai Gennadii Anatol'yevich, Salai Gennadii Anatolevich, Салай Геннадий Анатолиевич, Salai Gennadi Anatol'yevich, Salaj Hennadij Anatolijovych, Salai Gennadii Anatoliiovych, Salai Gennadii Anatolievich, Salai Gennady Anatolievich, Салай Геннадий Анатольевич, Salay Hennadiy Anatoliyovych, Salaj Gennadij Anatolievich, Salaj Gennadij Anatol'evich, Salai Gennadi Anatolievich, Salai Hennadii Anatoliiovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Салай Геннадій Анатолійович»

2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
голова суду
Подана
09 липня 2018 р. 11:03
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
заступник голови суду
Подана
10 березня 2017 р. 11:01
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
голова суду
Подана
20 жовтня 2020 р. 09:46
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
голова суду
Подана
10 грудня 2018 р. 11:41
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
голова суду
Подана
18 липня 2019 р. 14:43
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
заступник голови суду
Подана
15 березня 2018 р. 08:29
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
голова суду
Подана
15 червня 2018 р. 13:38
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
голова суду
Подана
21 серпня 2018 р. 10:48
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
голова суду
Подана
03 серпня 2020 р. 11:09
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
голова суду
Подана
01 квітня 2020 р. 10:15
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
голова суду
Подана
12 березня 2020 р. 16:10
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
суддя
Подана
19 жовтня 2016 р. 15:41