Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Рибак Юрій Володимирович
2013, Щорічна
Посада
Юрисконсульт групи юридичного забезпечення спеціального загону ДПС особливого призначення при МВС України
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Юрисконсульт групи юридичного забезпечення спеціального загону ДПС особливого призначення при МВС України
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Рибак Юрій Володимирович

2. Місце проживання: приховано

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство внутрішніх справ Посада Юрисконсульт групи юридичного забезпечення спеціального загону ДПС особливого призначення при МВС України

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
29 669,63
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
29 669,63
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Так

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Rybak Yuriy Volodymyrovych, Ribak Jurij Volodimirovich, Ribak Ûrìj Volodimirovič, Rybac Yurii Volodymyrovych, Rȳbak Yuriĭ Volodȳmȳrovȳch, Ribak Jurij Volodimirovič, Рыбак Юрий Владимирович, Рибак Юрій Володимирович, Rybak Jurij Volodymyrovyč, Rybak Jurij Volodymyrovych, Rybak Iouriy Volodymyrovytch, Rybak Iurii Volodymyrovych, Rybak Iury Vladimirovich, Rybak Yurii Volodymyrovych, Rybak Iuri Vladimirovich, Rybak Jurij Wolodymyrowytsch, Rybak Iurii Vladimirovich, Rybak Jurij Vladimirovich, Rybak Yuriy Vladimirovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Рибак Юрій Володимирович»

2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
інспектор
Подана
22 березня 2017 р. 13:28
2018, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2018
Посада
Начальник Управління
Подана
26 липня 2018 р. 15:42
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
В.О головного лікаря
Подана
30 квітня 2017 р. 19:39
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
молодший інспектор з озброєння та спец засобів відділу охорони
Подана
22 лютого 2020 р. 12:31
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Зам головного лікаря з медичної частини
Подана
31 березня 2019 р. 22:19
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
В.О головного лікаря
Подана
29 квітня 2017 р. 19:41
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
заступник начальника відділу
Подана
24 жовтня 2019 р. 12:40
2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
заступник начальника відділу управління
Подана
28 листопада 2019 р. 11:47
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
заступник начальника
Подана
08 квітня 2020 р. 14:25
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
молодший інспектор відділу охорони
Подана
24 лютого 2019 р. 12:59
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
В.О. головного лікаря
Подана
31 березня 2018 р. 19:05
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
молодший інспектор відділу охорони
Подана
29 березня 2017 р. 18:40