Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Кравченко Любов Андріївна
2013, Щорічна
Посада
Спеціаліст I-категорії відділу розгляду звернень Управління розгляду звернень та прийому громадян Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Спеціаліст I-категорії відділу розгляду звернень Управління розгляду звернень та прийому громадян Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Кравченко Любов Андріївна

2. Місце проживання: Область Черкаська Район Населений пункт Жашків Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси Черкаська область, м. Жашків

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство юстиції Посада Спеціаліст I-категорії відділу розгляду звернень Управління розгляду звернень та прийому громадян Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Чоловік
Кравченко В.І.
Син
Кравченко Н.В.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
6 414,00
17 590,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
17 590,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
6 414,00
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Так

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Кравченко Любов Андріївна, Kravčenko Ljubov Andrijivna, Krawtschenko Ljubow Andrijiwna, Kravchenko Lyubov' Andreevna, Kravchenko Ljubov Andrijivna, Kravchenko Liubov Andreevna, Кравченко Любовь Андреевна, Kravčenko Lûbov Andrìïvna, Kravchenko Ljubov Andriyivna, Kravtchenko Lioubov Andriïvna, Kravčenko Ljubov Andriivna, Cravchenco Liubov Andriivna, Kravchenko Ljubov' Andreevna, Kravchenko Liubov Andriivna, Kravchenko Liubov' Andreevna, Kravchenko Lyubov Andriyivna

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Кравченко Любов Андріївна»

2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Провідний спеціаліст
Подана
15 березня 2018 р. 10:41
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Провідний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій
Подана
19 березня 2020 р. 22:39
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Начальник управління науки, вищої та професійно-технічної освіти
Подана
26 жовтня 2016 р. 23:26
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Провідний спеціаліст
Подана
24 березня 2017 р. 00:36
2018, Кандидата на посаду
Тип/Рік
Кандидата на посаду, 2018
Посада
Провідний спеціаліст
Подана
18 серпня 2019 р. 21:47
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
начальник управління науки, вищої та професійно-технічної освіти
Подана
01 березня 2018 р. 16:10
2019, Перед звільненням, Уточнена
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019, Уточнена
Посада
Провідний спеціаліст
Подана
07 червня 2019 р. 22:58
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
Провідний спеціаліст
Подана
07 червня 2019 р. 22:56
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
начальник управління науки, вищої та професійно-технічної освіти
Подана
11 березня 2019 р. 19:18
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
начальник управління науки, вищої та професійно-технічної освіти
Подана
15 березня 2017 р. 17:16
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
начальник управління науки, вищої та професійно-технічної освіти, депутат Соборної районної у м. Дніпрі ради
Подана
10 березня 2020 р. 21:14
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Провідний спеціаліст
Подана
26 березня 2019 р. 22:33