Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Аблов Євгеній Валерійович
2013, Щорічна
Посада
Заступник голови суду
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Заступник голови суду
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Аблов Євгеній Валерійович

2. Місце проживання: приховано

3. Посада: Область м. Київ Відомство Адміністративний місцевий суд Посада Заступник голови суду

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
приховано
Син
приховано
Син
приховано
Син
приховано

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
224 098,00
40 350,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
212 467,00
21 434,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
161,00
10. матеріальна допомога
11 470,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
18 916,00
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
141
25. Квартири
144
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
141
31. Квартири
144
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно
19,8

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Mazda,3
2006
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Porsche
2012
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 765,00
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
1 800,00
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
91 836,00
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
4 117,00
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Так

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Ablov Evgeni Valerievich, Ablov Evgenii Valerievich, Ablov Evgeny Valer'yevich, Ablov Yevheniy Valeriyovych, Ablov Yevgeniy Valerievich, Ablov Ievgenii Valeriiovych, Ablov Jevgenij Valerijovič, Ablov Evgenij Valerievich, Ablov Evgenii Valerevich, Ablov Yevhenii Valeriiovych, Аблов Евгений Валерьевич, Ablov Êvgenìj Valerìjovič, Аблов Евгений Валериевич, Ablow Jewhenij Walerijowytsch, Ablov Jevgenij Valerijovich, Ablov Yevheniĭ Valeriĭovȳch, Аблов Євгеній Валерійович, Ablov Yevgeniy Valer'yevich, Ablov Jevhenij Valerijovyč, Ablov Evgenij Valer'evich, Ablov Yevgenii Valeriiovych, Ablov Evgenii Valer'yevich, Ablov Evgeny Valerievich, Ablov Ievheniy Valeriyovytch, Ablov Evgeni Valer'yevich, Ablov Yevhenij Valerijovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Аблов Євгеній Валерійович»

2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
заступник голови окружного адміністративного суду міста Києва
Подана
05 квітня 2017 р. 20:28
2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
Подана
05 серпня 2020 р. 14:43
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
Подана
02 квітня 2018 р. 16:02
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
12 жовтня 2016 р. 11:52
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
заступник голови окружного адміністративного суду міста Києва
Подана
29 березня 2017 р. 21:44
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
Подана
27 березня 2018 р. 20:54
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
Подана
29 травня 2020 р. 12:22
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
Подана
30 березня 2019 р. 16:49
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
заступник Окружного адміністративного суду міста Києва
Подана
20 жовтня 2016 р. 13:09
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
заступник голови окружного адміністративного суду м. києва