Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Вовк Павло Вячеславович
2013, Щорічна
Посада
Голова, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Голова, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Вовк Павло Вячеславович

2. Місце проживання: приховано

3. Посада: Область м. Київ Відомство Адміністративний місцевий суд Посада Голова, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина, донька, син
прізвища, ініціали, дати приховані

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
237 970,97
2 654,09
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
220 416,58
2 654,09
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
6 084,39
10. матеріальна допомога
11 470,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
83,9
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Acura,MDX
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
UAH 121 046,22
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Так

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Vovk Pavel Vyacheslavovich, Vovk Pavlo Viacheslavovych, Vovk Pavlo Vjacheslavovych, Vovk Pavel Vjacheslavovich, Vovk Pavlo Vyacheslavovȳch, Vovk Pavlo Vyacheslavovych, Vovk Pavlo Vjačeslavovič, Vovk Pavlo Vjačeslavovyč, Wowk Pawlo Wjatscheslawowytsch, Vovk Pavel Viacheslavovich, Vovk Pavlo Vjacheslavovich, Vovc Pavlo Viacheslavovych, Вовк Павло Вячеславович, Vovk Pavlo Viatcheslavovytch, Vovk Pavlo Vâčeslavovič, Вовк Павел Вячеславович

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Вовк Павло Вячеславович»

2020, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2020
Посада
суддя, голова
Подана
31 березня 2020 р. 15:13
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
Голова суду, суддя
Подана
25 березня 2018 р. 13:20
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Голова суду, суддя
Подана
30 березня 2017 р. 00:51
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Голова суддя
Подана
27 жовтня 2016 р. 12:12
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
Голова суду, суддя
Подана
27 березня 2019 р. 14:22
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
Голова суду, суддя
Подана
24 березня 2018 р. 16:41
2016, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2016
Подана
18 листопада 2016 р. 17:22
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
Голова суду, суддя
Подана
07 березня 2018 р. 11:56
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Голова суддя
Подана
06 березня 2018 р. 12:08
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Голова суду, суддя
Подана
25 березня 2017 р. 10:25
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
суддя
Подана
27 травня 2020 р. 12:00
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
суддя окружного адміністративного суду міста києва