Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Круць Андрій Олексійович
2013, Щорічна
Посада
Провідний спеціаліст відділу досудового врегулювання спорів Управління представництва інтересів держави в міжнародних та іноземних судах Департаменту судової роботи Міністерства юстиції України
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Провідний спеціаліст відділу досудового врегулювання спорів Управління представництва інтересів держави в міжнародних та іноземних судах Департаменту судової роботи Міністерства юстиції України
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Круць Андрій Олексійович

2. Місце проживання: Область Київська Район Населений пункт Київ Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси м. Київ;приховано

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство юстиції Посада Провідний спеціаліст відділу досудового врегулювання спорів Управління представництва інтересів держави в міжнародних та іноземних судах Департаменту судової роботи Міністерства юстиції України

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
Круць Т.Ю.
Донька
Круць В.А.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
57 815,00
7 000,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
52 097,00
7 000,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
5 719,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
1000
24. Житлові будинки
25. Квартири
64,7
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
23
32. Садовий (дачний) будинок
76,4
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Seat,Altea
2008
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
19 500,00
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Так

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kruts Andrei Alekseevich, Kruts Andrii Oleksiiovych, Kruc′ Andrìj Oleksìjovič, Kruts Andriĭ Oleksiĭovȳch, Cruts' Andrii Olecsiiovych, Kruts' Andrey Alekseevich, Kruts' Andrij Oleksijovych, Kruz Andrij Oleksijowytsch, Kruts Andrii Olexiiovych, Kruc' Andrij Oleksijovič, Krouts Andriy Oleksiyovytch, Kruc Andrei Alekseevich, Kruc' Andrei Alekseevich, Kruts' Andriy Oleksiyovych, Kruc' Andrei Alexeevich, Круць Андрій Олексійович, Kruts' Andrii Oleksiiovych, Krutc Andrei Alekseevich, Krucʹ Andrij Oleksijovyč, Kruc' Andrij Oleksijovich, Круць Андрей Алексеевич, Kruts' Andrej Alekseevich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Круць Андрій Олексійович»

2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції в Київській області
Подана
01 листопада 2016 р. 19:02
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
Перший заступник начальника головного територіального управління юстиції у Київській області
Подана
26 травня 2020 р. 11:18
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції в Київській області
Подана
26 березня 2019 р. 11:31
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції в Київській області
Подана
28 жовтня 2016 р. 01:37
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції в Київській області
Подана
12 березня 2018 р. 09:22
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
перший заступник начальника
Подана
31 серпня 2017 р. 11:42
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерсва юстиції у Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
Подана
31 травня 2020 р. 00:47
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції в Київській області
Подана
10 березня 2017 р. 12:43
2016, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2016, Уточнена
Посада
перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції в Київській області
Подана
16 березня 2017 р. 15:19