Підтримай команду журналістів та юристів Bihus.info

Я з вами

Рубленко Микола Петрович

Моніторити декларанта по:

RSS e-mail
Додати декларацію у список порівнянь

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Рубленко Микола Петрович

2. Місце проживання: приховано

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Міністерство внутрішніх справ Посада Заступник начальника спеціального загону дорожньо-патрульної служби особливого призначення з кадрового забезпечення (підпорядкованого ДДАІ) при МВС України

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
Рубленко Світлана Павлівна
Син
Рубленко Дмитро Миколайович
Дочка
Рубленко Анастасія Миколаївна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
94 961,86
15 360,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
81 491,02
15 360,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
13 470,84
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
24. Житлові будинки
25. Квартири
18
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
30. Житлові будинки
31. Квартири
54
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Ford,Fusion
2011
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
3 423,60
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
11 212,60
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
14 299,40
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Так

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Rublenko Nikolai Petrovich, Rublenko Mikola Petrovič, Roublenko Mykola Petrovytch, Rublenko Mȳkola Petrovȳch, Рубленко Николай Петрович, Rublenko Mykola Petrowytsch, Rublenko Nikolaj Petrovich, Rublenko Mykola Petrovych, Рубленко Микола Петрович, Rublenko Nikolay Petrovich, Rublenko Mykola Petrovyč, Rublenko Mikola Petrovich, Rublenco Mycola Petrovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Рубленко Микола Петрович»

Рубленко Микола Петрович

 • 2018, Щорічна, Уточнена ,
 • м. Київ,
 • Міністерство внутрішніх справ України,
 • головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення управління координації пенсійних та соціально-гуманітарних питань Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності
 • подана 25.02.2019
Also available in English

Рубленко Микола Петрович

 • 2017, Щорічна,
 • м. Київ,
 • Міністерство внутрішніх справ України,
 • головний спеціаліст відділу комплектування керівного складу територіальних органів, вищих навчальних закладів МВС, військових формувань та інших центральних органів виконавчої влади управління роботи з персоналом Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності
 • подана 07.03.2018
Also available in English

Рубленко Микола Петрович

 • 2018, Щорічна,
 • м. Київ,
 • Міністерство внутрішніх справ України,
 • головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення управління координації пенсійних та соціально-гуманітарних питань Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності
 • подана 23.02.2019
Also available in English

Рубленко Микола Петрович

 • 2016, Щорічна,
 • м. Київ,
 • Міністерство внутрішніх справ України,
 • головний спеціаліст відділу комплектування керівного складу територіальних органів, вищих навчальних закладів МВС, військових формувань та інших центральних органів виконавчої влади управління роботи з персоналом Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності
 • подана 16.03.2017
Also available in English
Чат боти декларацій