Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Кадикало Микола Олегович
2013, Щорічна
Посада
Помічник-консультант народного депутата України
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
Помічник-консультант народного депутата України
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Кадикало Микола Олегович

2. Місце проживання: Область Львівська Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси Львівська обл.

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Верховна Рада Посада Помічник-консультант народного депутата України

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Дружина
Кадикало О.
Донька
Кадикало М.
Донька
Кадикало О.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
74 894,68
132 015,32
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
74 894,68
132 015,32
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
0,6289
23. Земельні ділянки
0,1
24. Житлові будинки
298,2
25. Квартири
26. Садовий (дачний) будинок
27. Гаражі
54,6
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
0,061
29. Земельні ділянки
0,1
30. Житлові будинки
31. Квартири
32. Садовий (дачний) будинок
33. Гаражі
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Nissan,Qashqai
2008
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Так

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Kadykalo Mykola Olehovyč, Кадикало Микола Олегович, Kadykalo Nikolay Olegovich, Kadykalo Mykola Olehovych, Kadykalo Nikolai Olegovich, Kadykalo Nikolaj Olegovich, Kadikalo Mikola Olegovič, Cadycalo Mycola Olegovych, Kadykalo Mykola Olehovytch, Kadȳkalo Mȳkola Olehovȳch, Kadykalo Mykola Olehowytsch, Kadikalo Mikola Olegovich, Кадыкало Николай Олегович, Kadykalo Mykola Olegovych

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Кадикало Микола Олегович»

2019, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2019
Посада
народний депутат Голова підкомітету з питаннь транспорту
Подана
30 серпня 2019 р. 12:20
2015, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2015
Посада
Народний депутат України
Подана
19 жовтня 2016 р. 16:54
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
народний депутат України, Голова підкомітету Комітету з питань транспорту
Подана
11 лютого 2020 р. 22:13
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Народний депутат України
Подана
27 листопада 2019 р. 21:08
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
народний депутат України, Голова підкомітету Комітету з питань транспорту
Подана
30 серпня 2019 р. 12:11
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
народний депутат України, Голова підкомітету Комітету з питань транспорту
Подана
14 березня 2018 р.
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
народний депутат України, Голова підкомітету Комітету з питань транспорту
Подана
27 лютого 2019 р. 14:38
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
народний депутат України, Голова підкомітету Комітету з питань транспорту
Подана
22 лютого 2017 р. 19:48
2015, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2015, Уточнена
Посада
Народний депутат України
Подана
20 жовтня 2016 р. 15:04
2015
Тип/Рік
2015
Посада
депутат верховної ради україни
2014, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2014
Посада
Депутат 8-го скликання