Увага! Ми майже закінчили додавання декларацій за 2021 рік, що були відсутні на нашому сайті через істотну модернізацію Реєстру НАЗК
Ми продовжуємо опрацювання певних помилок і документів (форми істотних змін, рідкі випадки складних декларацій, переклад англійською).
Будь ласка, дивіться оригінал декларації і якщо ви знайшли помилку - повідомте про неї сюди
Якщо цей текст зник - все знову працює!
Bihus.info об'єднує антикорупційні проекти, які створює ГО "ТОМ 14" та ГО "Канцелярська сотня".
Підтримати проект
Назад
Зміст
Бондар Сергій Володимирович
2013, Щорічна
Посада
суддя вищого господарського суду україни
2013, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2013
Посада
суддя вищого господарського суду україни
Оригінал декларації
Моніторити запит:
E-mail RSS

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік

Розділ I. Загальні відомості

1. Бондар Сергій Володимирович

2. Місце проживання: Область Район Населений пункт Тип населенного пункту Решта адреси Тип адреси None

3. Посада: Область Загальнодержавний регіон Відомство Вищий господарський суд Посада суддя вищого господарського суду україни

4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище ініціали, дата народження
Подружжя
Бондар Лілія Іванівна
Дитина
Бондар Любов Сергіївна

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел України
(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
312 918,00
33 000,00
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)
299 154,00
33 000,00
7. Дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторіської та суддівської практики із спорту
 
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
13 764,00
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19)
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.

Розділ III Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки
501 (м²)
23. Земельні ділянки
1031 (м²)
24. Житлові будинки
25. Квартири
33.7 (м²)
25. Квартири
239.9 (м²)
26. Садовий (дачний) будинок
141 (м²)
27. Гаражі
28. Інше нерухоме майно
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місце знаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
29. Земельні ділянки
1029 (м²)
29. Земельні ділянки
493 (м²)
30. Житлові будинки
375.9 (м²)
31. Квартири
45 (м²)
31. Квартири
79.7 (м²)
31. Квартири
62.2 (м²)
31. Квартири
88.9 (м²)
31. Квартири
96.2 (м²)
32. Садовий (дачний) будинок
136.7 (м²)
33. Гаражі
16 (м²)
34. Інше нерухоме майно

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у властності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові
Renault Koleos
2000
2011
35. Автомобілі легкові
Renault Laguna
2000
2006
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)
37. Водні засоби
38. Повітряні судна
39. Інші засоби
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
40. Автомобілі легкові
Renault Koleos
2000 куб.см.
2011
40. Автомобілі легкові
Renault Laguna
2900 куб.см.
2006
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)
42. Водні засоби
43. Повітряні судна
44. Інші засоби

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:
46. вкладених у звітному році
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:
48. придбаних у звітному році
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:
50. внесених у звітному році
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах
52. Номінальна вартість цінних паперів
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов’язання

А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)

Додаткове про декларацію

Декларація була не повна: Так

Яких сторінок (паперових) не вистачало: в наявності лише нарізки з декларації

Є додаткова інформація: Ні

ПІБ іншими мовами

Bondar Serhiĭ Volodȳmȳrovȳch, Бондар Сергій Володимирович, Бондарь Сергей Владимирович, Bondar Serhiy Volodymyrovych, Bondar Sergìj Volodimirovič, Bondar Serhiy Volodymyrovytch, Bondar Serhij Volodymyrovych, Bondar' Sergey Vladimirovich, Bondar Sergei Vladimirovich, Bondar Sergij Volodimirovich, Bondar Serhij Wolodymyrowytsch, Bondar Serhij Volodymyrovyč, Bondar Sergij Volodimirovič, Bondar' Sergei Vladimirovich, Bondar Sergii Volodymyrovych, Bondar Serhii Volodymyrovych, Bondar' Sergej Vladimirovich

Інші декларації, знайдені за ПІБ «Бондар Сергій Володимирович»

2020, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2020
Посада
заступник начальника з ремонту
Подана
15 лютого 2021 р. 10:34
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Тракторист
Подана
28 квітня 2017 р. 16:21
2016, Щорічна
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Науковий співробітник
Подана
17 березня 2017 р. 17:12
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
поліцейський
Подана
28 січня 2019 р. 18:58
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
заступник начальника з ремонту
Подана
28 лютого 2020 р. 14:47
2017, Форма змін
Тип/Рік
Форма змін, 2017
Посада
Науковий співробітник
Подана
03 травня 2017 р. 12:21
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
депутат Онопріївської сільської ради
Подана
14 березня 2017 р. 09:04
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
Помічник начальника військового наряду
Подана
12 березня 2017 р. 17:08
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
заступник начальника з ремонту
Подана
27 лютого 2019 р. 15:20
2017, Щорічна, Уточнена
Тип/Рік
Щорічна, 2017, Уточнена
Посада
Старший пожежний-рятувальник
Подана
26 березня 2018 р. 16:08
2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
поліцейський
Подана
08 січня 2020 р. 21:54

Декларації осіб, що можуть бути родичами декларанта

2019, Перед звільненням
Тип/Рік
Перед звільненням, 2019
Посада
головний спеціаліст
Подана
18 червня 2019 р. 12:29
2019, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2019
Посада
головний спеціаліст
Подана
13 березня 2020 р. 08:56
2016, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2016
Посада
головний спеціаліст
Подана
21 березня 2017 р. 15:23
2018, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2018
Посада
головний спеціаліст
Подана
12 березня 2019 р. 09:30
2017, Щорічна
Тип/Рік
Щорічна, 2017
Посада
головний спеціаліст
Подана
14 березня 2018 р. 15:27